Fechas: Fin de semana 18-19-20 Agosto

Categorías:
 – 2ª, 3ª y 4ª masculina
– 2ª, 3ª, e iniciación

Premios:

  • Material deportivo Head
  • 2ª masculina: 300€ a repartir

Inscripciones:

  • 2ª masculina: 22€
  • Resto categorías: 20€

Contacto: Adrián 619 429 440